[article] เทคนิคการพูดให้เกิดความน่าเชื่อถือ

 
 
 

       หลายคนคงหาแรงบันดาลใจในการพูดสำหรับงานต่างๆ กันอยู่ ซึ่งการพูดที่ดีเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อน และสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือ ความน่าเชื่อถือ เราต้องพูดให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอยากฟังและเชื่อในสิ่งที่เราพูด และติดตามเนื้อหาการพูดของเราไปจนจบ มีความเห็นคล้อยตามกับสิ่งที่เราพูด ซึ่งต้องมีเทคนิคในการพูดดังนี้
 

.
 

1.บุคลิกภาพของผู้พูด

       บุคลิกภาพเป็นสิ่งแรกที่จะปรากฏขึ้นต่อหน้ากลุ่มคนที่เราพูดด้วย บุคลิกเป็นความรู้สึกแรกที่ผู้คนจะรู้สึกต่อเรา ดังนั้นผู้พูดที่จะพูดได้อย่างน่าเชื่อถือจึงจะต้องเอาใจใส่ในบุคลิกภาพของตนเอง เริ่มตั้งแต่เครื่องแต่งกายที่ดี ดูสะอาดและสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมต่อวาระและสถานที่อย่างดี ดูมีเสน่ห์และดูภูมิฐาน สดใสและแคล่วคล่อง

       นอกจากนั้นยังจะต้องมีท่าทางและน้ำเสียงที่เหมาะสม เช่น
การพูดให้รู้สึกเป็นมิตร พูดให้น่าตื่นเต้น พูดให้รู้สึกไว้วางใจควรจะใช้น้ำเสียงเช่นไรจึงจะเหมาะสมท่าทางประกอบเมื่อพูดที่ดูดีไม่เก้งก้างเกินไป รุ่มร่ามเกินไป หรือแข็งทื่อเกินไป ลักษณะของการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนต่าง ๆ เมื่อพูดก็ควรออกแบบให้ลงตัวเช่นกัน
 


2.เรื่องที่นำเสนอน่าสนใจ

      เรื่องที่เลือกมาใช้ในการพูด แม้จะเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่หากมีการเลือกเปิดการพูด วิธีการดำเนินเนื้อหาที่แตกต่างกันก็จะทำให้มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจแตกต่างกัน แต่การพูดเนื้อหาให้น่าสนใจ คล้อยตามและประทับใจก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วย มีความจริง มีหลักฐานอ้างอิงได้

      และที่สำคัญในการพูดให้เชื่อถือจะต้องมีน้ำเสียงที่หนักแน่นและข้อมูลให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือองค์กร มีการอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งที่มาอันน่าเชื่อถือ เช่น
ผลการสำรวจ ผลการวิจัย ข้อมูลจากสถิติ จากตำรา จากผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาประกอบ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือและไม่เกิดความสงสัยต่อผู้ฟัง
 


 

3.การวิเคราะห์ผู้ฟัง

      
การวิเคราะห์ผู้ฟังว่าเป็นกลุ่มคนใด มีสถานะ วัยและลักษณะเช่นไร เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการพูดให้น่าเชื่อถือ เพราะเราจะสามารถกำหนดเนื้อหา ลักษณะและวิธีการพูดให้สอดคล้องและเข้าไปในใจของผู้ฟังแต่ละกลุ่มได้จากการวิเคราะห์ผู้ฟังนี่เอง ระหว่างการพูดควรมีการวิเคราะห์สีหน้าท่าทาง อากัปกิริยาของผู้ฟังที่ตอบสนองการพูดของเรา และปรับเปลี่ยนในระหว่างพูดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังที่ต้องการ
 


 

4.พูดอย่างเป็นเหตุเป็นผลชัดเจน

        การพูดที่น่าเชื่อถือต้องการความเป็นเหตุเป็นผล ผู้พูดต้องมีตรรกะในเรื่องที่พูดดีพอ มีที่มาที่ไปของเรื่องราวที่พูด ทำให้ผู้ฟังสามารถจับต้นชนความและฟังได้อย่างรู้เรื่องและไม่ขัดแย้งในเหตุและผลของเนื้อความที่ได้พูดไปด้วย

      
นับว่าการพูดที่น่าเชื่อถือ เป็นทั้งการรวมเอาศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน และจะพูดให้เกิดความเชื่อถือนั้น นอกจากความมั่นใจและการเตรียมตัวอย่างดีแล้วยังต้องการการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญและเป็นทักษะที่สามารถใช้กับงานทุกชนิดได้ด้วย
 

*********
สนใจติดตามข้อมูล อ่านต่อได้ที่ 
https://www.facebook.com/Pantae.fan


อ้างอิงจาก : http://www.dcbsdcon.org
เรียบเรียง : กัน

 

 

Created date : 11-07-2018
Updated date : 20-07-2018
กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : Pantae Reporter
บทความโดยทีมงาน พันธุ์แท้.com

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles