[article] 10 ข้อคิดของ ฌอน ปาร์กเกอร์ อดีตประธาน facebook เศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลก

 
 
 

10 ข้อคิดของ ฌอน ปาร์กเกอร์ อดีตประธาน facebook
เศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลก       ฌอน ปาร์กเกอร์ ผู้ก่อตั้ง Napster ครั้งหนึ่งเคยเป็นประธานของ Facebook เขาความสำเร็จในการลงทุนทำธุรกิจ ทำให้ ปาร์กเกอร์ มีทรัพย์สินมากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8.1 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้เขากลายเป็นเศรษฐีที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกคนหนึ่ง 
ความสำเร็จที่ได้มา นอกจาก ปาร์กเกอร์ เลือกทำในสิ่งที่เขารักและสนใจอย่างมุ่งมั่นแล้ว เขายังเชื่ออีกว่าการอ่าน เป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอ การอ่านยังทำให้เขากลายเป็นผู้รอบรู้ในทรัพย์สินทางปัญญา และ10 ข้อคิดดี ๆ ต่อไปนี้ คือสิ่งที่สามารถใช้พัฒนาความรู้ของเขาไปตลอดชีวิต 

1. มีความกระตือรือร้น

"ฌอน ปาร์กเกอร์" เชื่อว่า ความกระตือรือร้นคือสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะมี และควรมีความอยากรู้อยากเห็น เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีความแตกต่างไม่เหมือนกัน และผู้ประกอบการควรมีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างไปจากคนอื่น เมื่อแก้ปัญหาจากเรื่องหนึ่งได้ ก็จะทำให้มีพลังและไอเดียในการแก้ปัญหาด้านอื่น แตกขยายออกไปได้เรื่อย ๆ
 

2. ยอมล้มเพื่อลุกขึ้นใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่า

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือความผิดพลาด และต้องทำใจยอมรับกับมัน เพราะหากเราต้องล้มเหลว สิ่งนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้และอยู่กับมัน ความล้มเหลวอาจเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราจะเข้าใจ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างดีที่สุด
 

3.หาวิธีการที่เหมาะสมเปิดใจยอมรับความแตกต่าง

ผู้ประกอบการหลายคนมักจะกักขังตัวเอง หรือสร้างขีดจำกัด และยึดติดอยู่กับความคิดใดความหนึ่ง ซึ่งนั้นอาจไม่ใช่วิธีการที่ดีและถูกต้อง เราต้องฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่าง เพราะบางครั้งความแตกต่างนั้นอาจนำมาซึ่งผลดีให้แก่บริษัทหรือองค์กรของเราก็เป็นได้
  

4. ให้ความสนใจกับเรื่องที่สำคัญก่อนเป็นลำดับแรก

"ฌอน ปาร์กเกอร์" มักจะให้ความสำคัญ และโฟกัสเป็นพิเศษในเรื่องที่สำคัญก่อนเสมอ เพราะเชื่อว่าสามารถทำให้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกันประสบความสำเร็จ หรือสามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้ ดังนั้นอย่าลืมมุ่งพลังและให้ความสนใจในเรื่องที่สำคัญเป็นพิเศษก่อนเป็นลำดับแรก
 

5. หาสิ่งจูงใจ

ผู้คนที่สามารถหาแรงจูงใจให้กับตัวเองในการเริ่มต้นได้ ปาร์กเกอร์ เชื่อว่าพวกเขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จหรือมีความร่ำรวยได้ เพราะการเริ่มต้นทำสิ่งใดหากมีแรงจูงใจที่ดี ก็จะทำให้ทุกคนมีพลังที่จะทำสิ่งต่าง ๆ หรือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
 

6. สร้างทีมที่ดี

ผู้ประกอบการที่ดี ต้องมีทีมงานที่ดีด้วยเพราะการทำงานเป็นทีมจะพาเราไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากทุก ๆ คนมีบทบาทหน้าที่สำคัญแตกต่างกันออกไป บางคนอาจมีไอเดียทางความคิด ก็สามารถนำไปต่อยอดในบทบาทของตัวเองได้ ดังนั้นทีมที่ดี ย่อมพาเราเข้าใกล้ความสำเร็จได้เช่นกัน

7. เรียนรู้สิ่งที่เราต้องการประสบความสำเร็จให้มากพอ

เมื่อเราต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องใด ต้องมุ่งศึกษาในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น "ฌอน ปาร์กเกอร์" เล่าว่า ในช่วงแรก ๆ ของ Napster นั้น พวกเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือมีความพร้อมในการที่จะกลายเป็นผู้ประกอบการ แต่…
 

“พวกเราต้องการสิ่งที่แตกต่างออกไปนั้นคือ
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เราได้เรียนรู้การบริหารเงิน การจัดการ เรียนรู้กฎหมาย
มันทำให้พวกเราได้เรียนรู้และเข้าใจอะไรอีกมากมาย และเป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้”
 

8.ไม่ทำลายเกียรติยศที่สร้างมา

ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ อาจเริ่มจากการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางระบบวางกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดี จนกระทั่งวันหนึ่งประสบความสำเร็จมีรายได้เป็นจำนวนมาก เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต สิ่งที่สร้างมานั้นทำให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ  เพราะสร้างขึ้นมาด้วยความรักความศรัทธา ได้ผ่านปัญหาอุปสรรคและผ่านความยากลำบากมาแล้วมากมาย จึงไม่ต้องแปลกใจ หากบรรดาผู้ประกอบการเหล่านั้นจะมีความผูกพันกับองค์กรหรือบริษัท ดังนั้น จงรักษาเกียรติประวัตินั้นไว้

9. เลือกพนักงานที่ดีเยี่ยม

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ การดูแลเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเพื่อให้ได้คนดีเป็นพนักงานที่ดีไม่เห็นแก่ตัว และทำงานโดยเห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรนั้น เป็นสิ่งที่ยากลำบากและเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องพบเจอ ดังนั้น จงพยายามหาวิธีการเพื่อคัดสรรพนักงานที่ดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรง

10.พร้อมที่จะเป็นผู้ให้

"ฌอน ปาร์กเกอร์" ไม่ได้เป็นเพียงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยในขณะที่อายุน้อย ๆ เท่านั้น แต่เขายังเป็นผู้ให้และได้ชื่อว่าเป็นนักธุรกิจผู้ใจบุญสุนทาน เพราะปาร์กเกอร์เชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังไม่มาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการเป็นผู้ให้ เมื่อเราพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ ก็จะส่งผลให้เราคิดและทำในสิ่งที่ดี ๆ ด้วย


...........

       ความสำเร็จที่ได้มาในบางครั้งก็ไม่ได้เกิดจากการลงมือทำเพียงอย่างเดียว หากลงมือทำในสิ่งที่รักและสนใจ แต่ปราศจากข้อคิดดี ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือเป็นแนวทางให้เราได้นำไปพัฒนาการทำงาน ความสำเร็จล้วนเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำ แต่อาจจะต้องใช้เวลา ฌอน ปาร์กเกอร์ (Sean Parker) คือ บทสรุปที่ทำให้รู้ว่าแนวคิดหรือข้อคิดดี ๆ เปรียบเหมือนเส้นทางลัดที่สามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว นั้นเอง


“ผมรู้สึกโชคดี ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังไม่เท่าไหร่
ดังนั้นผมจึงให้ความสนใจที่จะแก้ปัญหา ที่คนส่วนใหญ่ประสบพบเจอ
และผมก็จะพยายามแก้ปัญหาให้กับผู้คนบนพื้นฐานที่ต้องไม่เห็นแก่ตัว
และผมจะทำมันเป็นเสมือนงานประจำของผม”


- ฌอน ปาร์กเกอร์ -

 

*********
สนใจติดตามข้อมูล อ่านต่อได้ที่ 
https://www.facebook.com/Pantae.fan


 
อ้างอิงจาก :  leaderwings
กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : Pantae Reporter
บทความโดยทีมงาน พันธุ์แท้.com

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles