[article] มาทำความรู้จัก วง ดนตรี โยธวาทิต

 
 
 

วงโยธวาทิต
...

       เป็นชื่อเรียกวงดนตรีที่เผยแพร่จากตะวันตกประเภทหนึ่ง ภารกิจของวงดนตรีสามารถบรรเลงได้ทั้งเดินบรรเลง (Marching Band) และนั่งบรรเลง (Concert Band) ซึ่งแตกต่างจากวงออร์เคสตร้า (Orchestra) ที่บรรเลงได้เฉพาะนั่งบรรเลงเท่านั้น

        ทุกวันนี้วงโยธวาทิตได้รับความนิยมจากเยาวชนและประชาชนที่ชื่นชอบดนตรี อีกทั้งเป็นพื้นฐานสำหรับเยาวชนที่สนใจศึกษาทางด้านดนตรี จะสังเกตได้จากจำนวนวงโยธวาทิตที่อยู่ตามโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ มากขึ้นกว่าอดีต

       เพื่อความเข้าใจตรงกัน ทางราชการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ทางศิลป์ขึ้น โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นราธิปพงศ์ ประพันธ์ (มจ.วรรณไวทยากร วรวรรณ) ทรงเป็นองค์ประธาน

       เฉพาะคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์ทางดนตรีซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า เปรมบุรฉัตร ทรงเป็นประธานอนุกรรมการประกอบด้วย นายชนิด อยู่โพธิ์ พระเจนดุริยางค์ อาจารย์มนตรี ตาโมท เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

       พ.ต.อ.กมล แพทย์คุณ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้กำหนดให้เรียกวงดนตรีสากลที่มีลักษณะต่างๆ ตลอดจนหน้าที่ของดนตรีเป็นชื่อภาษาไทยไว้ดังต่อไปนี้

1) วงดุริยางค์ (Orchestra) เป็นวงดนตรีที่ต้องผสมด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ จนครบทั้ง 4 ตระกูล คือ * (ก) (ข) (ค) (ง) ซึ่งจะต้องมีนักดนตรีบรรเลงเป็นจำนวนรวมกันตั้งแต่ 60 คนขึ้นไป
       แต่ถ้ามีจำนวนนักดนตรีมากกว่า 100 คนขึ้นไป ให้เรียกว่าวงจุลดุริยางค์ วงดนตรีมีลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมานี้เหมาะสำหรับใช้บรรเลงภายใน “หอดนตรี” (Music Hall)

2) วงโยธวาทิต (Military Band) เป็นวงดนตรีที่ผสมด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ รวม 3 ตระกูล คือ * (ข) (ค) และ (ง) วงดนตรีในลักษณะนี้ตามปกติเหมาะสำหรับใช้บรรเลงนำในการเดินแถวในท้องถิ่นที่ เจริญ หรือนั่งบรรเลงในกระโจมดนตรีที่อยู่กลางแจ้ง

สรุป

       วงโยธวาทิต หมายถึง วงดนตรีที่เน้นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าเป็นสำคัญ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีต่อไปนี้

1. เครื่องลมไม้ (Woodwind instruments)

2. เครื่องทองเหลือง (Brass instruments)

3. เครื่อง ตีเครื่องกระทบ (Percussion instruments) บางตำราเรียกว่าเครื่องประกอบจังหวะ เหมาะสำหรับการบรรเลงกลางแจ้ง เป็นดนตรีสนาม ใช้นำขบวนพาเหรด แปรขบวน บทเพลงที่บรรเลงส่วนใหญ่ เป็นเพลงมาร์ช

  • ตัวเดินบรรเลงจะเรียกว่า มาร์ชชิ่งแบนด์ (Marching Band)
  • ตัวแปรขบวนเรียกว่า ดีสเพล (Display) วงโยธวาทิต นอกจากจะเดินบรรเลงแล้วยังสามารถนั่งบรรเลงได้ เรียกว่า ซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band) การบรรเลงคล้ายกับวงออร์เคสตร้า
       โดยเพิ่มเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ได้แก่ ดับเบิ้ลเบส บทเพลงที่ใช้บรรเลงจะต้องเขียนขึ้นโดยเฉพาะ การประสมวงดนตรีและการบรรเลงดนตรีในลักษณะนี้อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นได้ อีกเช่น Concert Band ,Wind Ensemble หรือ วงดุริยางค์เครื่องลม ,วงดุริยางค์เครื่องเป่า เป็นต้น

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องดนตรีสากลแบ่งออกเป็น 4 ตระกูล
(ก) ตระกูลเครื่องสาย (String Section)
(ข) ตระกูลเครื่องลมไม้ (Wood-Wind Section)
(ค) ตระกูลเครื่องลมทองเหลือง (Brass Section)
(ง) ตระกูลเครื่องตี (Percussion Section) ชลหมู่ ชลานุเคราะห์ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 2525

ลำดับการบรรเลงประกวด วงโยธวาทิต ใช้ผู้บรรเลงชุดเดียวกัน เริ่มด้วยการนั่งบรรเลง (Concert) ใช้เวลา 15 นาที การบรรเลงดนตรีสนาม (Marching and Display)
 

*********
สนใจติดตามข้อมูล อ่านต่อได้ที่ 
https://www.facebook.com/Pantae.fan

Created date : 26-02-2018
Updated date : 05-03-2018
กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : Pantae Reporter
บทความโดยทีมงาน พันธุ์แท้.com

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles