[article] Boost Your Inspiration แห่งความสำเร็จ

 
 
 
       ความสำเร็จ... คือ ผลลัพธ์ตามความคาดหวังหรือเป้าหมาย อันได้จากการลงมือทำจนแล้วเสร็จ แต่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถแสดงถึงความสำเร็จได้ทั้งหมด เพราะความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทางนั้นคือ ประสบการณ์

       เคยสงสัยไหมว่า ช่วงแรกที่ทำอะไรใหม่ๆ รู้สึกว่ามันตื่นเต้น อยากลงมือทำทุกๆ อย่างให้ประสบความสำเร็จ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่ง  รู้สึกท้อแท้ หมดหวัง แต่รู้ไหมว่าสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความท้อแท้นั้นเราเรียกว่า สิ้นแรงบันดาลใจ

       แรงบันดาลใจ คือการกระตุ้นพลังแห่งจิตใจ ด้วยตนเองให้มีพลังความมุ่งมั่น มีความทะเยอทะยาน เพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคขวางกั้นความสำเร็จ เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองมีดังนี้
 
 
 
1.ตั้งเป้าหมาย

       คนที่มีเป้าหมายในชีวิต จะกระตุ้นต่อมความสำเร็จ เป้าหมายจะสร้างความทะเยอทะยาน ความมุ่งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จลุล่วง เทคนิคคือตั้งเป้าหมายแล้วผูกเป้าหมายไว้กับความรับผิดชอบ ผูกเป้าหมายกับสิ่งที่ให้คุณค่าทางใจ

       ถ้าคุณตั้งใจจริงในการที่จะบรรลุเป้าหมาย คุณก็ต้องสัญญากับตัวเองไว้อย่างจริงจังว่า 
‘คุณต้องทำ’ ง่ายๆ แค่นี้เองแหละ เพราะว่าวินัยไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมา แต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเอง ดังนั้นจงมีวินัยในทุกสิ่งที่ทำ
 
2.การตัดสินใจ
 
       
คนโดยทั่วไปมักจะไม่กล้าตัดสินใจ เพราะกลัวสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายหลังจากการตัดสินใจ กลัวว่าจะไม่ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ความร้ายแรงของการไม่กล้าตัดสินใจคือ ความพ่ายแพ้ ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น

       ถึงแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะไม่ได้รับชัยชนะ แต่ความผิดพลาดไม่ได้บ่งบอกว่า เราจะกลายเป็นคนที่ล้มเหลว
ซึ่งความสำเร็จของการตัดสินใจคือ โอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โอกาสแห่งความสำเร็จกำลังเกิดขึ้น ช่วยให้เราสามารถทำสิ่งเคยผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น 
 

3.มองโลกในแง่บวก

       เพื่อผลักดันปริมาณความคิดลบให้น้อยลง เพราะปริมาณความคิดบวกที่มากขึ้น จะฝังกลบสิ่งที่เป็นลบไม่ให้มีพลังอำนาจ ไม่ท้อแท้หรือยอมรับความล้มเหลวอะไรง่ายๆ คนที่มองโลกในแง่ดี จะเปิดโอกาสเพื่อให้ตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ปิดกั้นตัวเองจากความล้มเหลว เปิดใจที่จะเรียนรู้จากบุคคลอื่นได้ สามารถนำความพ่ายแพ้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจ แล้วเตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
 

 

4.การใช้บุคคลต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ความเชื่อและศรัทธา

        จะเป็นพลังกระตุกต่อมความต้องการ ให้แสดงออกถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตนเองให้เหมือนกับคนไอดอล โดยส่วนมากแล้วถึงจะไม่มีใครเรียนแบบใครได้ 100 % แต่เราสามารถนำแนวทางของคนอื่นมาประยุกต์ใช้เป็นวิธีการ เป็นแนวทางการปฏิบัติของตัวเราเองได้
 
5.จินตนาการภาพแห่งความสำเร็จ จะเป็นแรงแห่งความมุ่งหวัง

        ในการลงมือทำการงานใดๆ ก็มักจะลงมือด้วยความมุ่งมั่น ไม่ลดความทะเยอทะยาน เชื่อในความรู้ความสามารถที่มี เพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ได้
 

 
6.คุณค่าของการคิดภาพผลลัพธ์เป้าหมาย

        ภาพที่มองเห็นสำหรับคนที่มีเป้าหมายในชีวิต พวกเราจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น มีแรงบันดาลใจและมีความมุ่งหวังในชีวิต  เพราะพวกเขจะใช้ประโยชน์ภาพแห่งผลลัพธ์ของเป้าหมาย มาใช้เป็นแรงกระตุ้นต่อมความกระหายใคร่อยาก เพื่อเป็นการเสริงแรงให้เกิดเป็นความเพียร มีใจพร้อมที่จะทำให้ภารกิจนั้นให้บรรลุความสำเร็จได้
         
“ คนประสบความสำเร็จ จะรู้ความต้องการของตนเองและมองเห็นภาพผลลัพธ์ในแต่ละขั้นของความสำเร็จ ” 

        การคิดภาพผลลัพธ์จากเป้าหมาย อย่าคิดเล็ก เพราะการคิดเล็กๆ จะกลายเป็นคนประสบความสำเร็จเล็กๆ เพราะการคิดเล็กจะทำให้เสียเวลาและไม่คุ้มค่าที่จะทำ แล้วมันจะกลายเป็นขยะความคิด 
 

7.คุณค่าของความคิดที่ชัดเจน

       ความคิดชัดเจนย่อมเกิดผลชัดเจน ในตรงกันข้ามถ้าหากการเดินทางของชีวิตยังขาดความชัดเจนยังไม่รู้เป้าหมาย ก็จะทำให้ชีวิตขาดคิดแผนดำเนินการ  เมื่อประสบปัญหาจะทำให้ไขว้เขวและคล้อยตามสภาพแวดล้อมหรือการโน้มน้าวชักจูงจากคนอื่นๆได้  ความไม่ชัดเจนจะเกิดความกังวนและไม่กล้าตัดสินใจ
 
       
การขจัดสาเหตุแห่งความล้มเหลวด้วยการสร้างแรงบันดาลใจนั้นมีความสำคัญมาก เมื่อเรามีแรงบันดาลใจแล้วก็จะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากเลย 
Created date : 03-11-2017
Updated date : 03-11-2017
กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : Pantae Reporter
บทความโดยทีมงาน พันธุ์แท้.com

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles