[article] แถลงข่าวหลักสูตรเร่งรัด สำหรับนักอสังหารุ่นใหม่ Real Zoom

 
 
 


สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) จับมือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอสังฯ
จัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น “Real Zoom The futuristic of developer”
สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายกลางและรายย่อย เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของวงการ นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์
และพันธมิตร (REP) เปิดเผยว่า สมาคมฯ ผู้ให้การสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสมาชิกมาโดยตลอด

จากการสำรวจพบว่าสมาชิกธุรกิจต่าง ๆ มีความต้องการให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ช่วยนำเสนอวิธีการบริหารจัดการใหม่ๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้นสมาคมฯ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาระยะสั้นภายใต้ชื่อว่า “Real Zoom The futuristic of developer” ขึ้น

โดยหลักสูตรดังกล่างเหมาะสำหรับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื้อหาจะเน้นการถ่ายทอดแนวคิด วิธีการ
และประสบการณ์จริงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว รวมถึงหลักสูตรที่เร่งรัดแนวคิด
Fitness Course เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจได้จริง
และเกิดแนวคิดต่อยอดธุรกิจในอนาคต  

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีการพัฒนาหลักสูตรด้านอสังหาริมทรัพย์โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์


"เราซูมสิ่งที่จำเป็นและ สำคัญมาให้ท่าน ไม่เน้นเชิง ทฤษฎี เน้นหลักปฎิบัติที่ให้ผลลัพธ์จริง
เพราะเราเข้าใจดีว่าท่านต้องการสิ่งใด" 

นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาฯ กล่าว..

บริหารหลักสูตรโดย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ และ พันธมิตรร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 020608351 , 098-5659293 คุณตุ๊กติ๊ก

Email: realzoom.social@gmail.com

สนใจสมัครได้ที่

กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : Pantae Reporter
บทความโดยทีมงาน พันธุ์แท้.com

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles