[article] เรื่องเล่าจากวิศวกรโรงงาน! ตอนที่ 1 "จุดเริ่มต้นสู่สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล"

 
 
 

“องค์กรจะเติบโตต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ องค์กรที่ต้องการอยู่ให้ยั่งยืนต้องการคนที่ดีและมีความสามารถมาช่วยขับเคลื่อน”
 

ข้อคิดข้างต้นวิ่งเข้ามาในหัวผมหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อ “Built To Last” ของ  Jim Collins ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการศึกษาวิชา HRM (ซึ่งก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับ HRD บางส่วน) ในขณะที่ศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งตอนนั้น ผมทำงานเป็นวิศวกรให้กับบริษัทรถยนต์รายใหญ่แห่งหนึ่งในแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง ซึ่งหน้าที่หนึ่งในการทำงานคือการเป็นผู้สอนวิชาไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบบริหารงานซ่อมบำรุงให้กับทีมงาน ก่อนหน้าที่ผมจะได้อ่านหนังสือของ Jim Collins และเรียนในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผมแทบไม่เคยมีความคิดที่จะทำงานด้านนี้ (งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) มาก่อนเลย

 

ในช่วงที่ทำงานเป็นวิศวกรนั้น ผมมองงานฝึกอบรมเป็นเพียงการสอนงาน คือสอนให้คนไม่รู้เรื่องระบบไฟฟ้า เข้าใจระบบไฟฟ้า สอนให้คนไม่รู้เรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถเขียนชุดคำสั่งให้เครื่องจักรทำงานได้ สอนให้ช่างเทคนิคซ่อมเครื่องจักรและวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทำงานได้ ก็เพียงเท่านั้น ผมทำหน้าที่สอนโดยใช้ตำราที่มีคนเตรียมไว้ให้พร้อมกับเตรียมข้อมูลบางอย่างจากงานที่ทำอยู่ทุกวัน 

ในตอนนั้นผมสนุกกับการได้เป็นผู้สอน เพราะสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยและตอนเรียนจบใหม่ๆ ผมยังรับสอนหนังสือให้เด็กๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ เรียกได้ว่าเป็นคนชอบสอนหนังสืออยู่แล้วเป็นพื้นฐาน แต่ผมยังมองไม่ออกถึงความสำคัญของการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงกลยุทธ์เลยแม้แต่น้อย


ในวันหนึ่ง โอกาสที่ทำให้มุมมองที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผมก็เปลี่ยนไป เมื่อผมได้รับโอกาสให้ไปเป็นผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรม ของค่ายรถยนต์หรูค่ายหนึ่ง  ต้องวางแผนงานฝึกอบรมให้กับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้ง ช่างเทคนิค พนักงานขาย พนักงานฝ่ายบริการหลังการขาย รวมถึงผู้จัดการแผนกต่างๆของผู้แทนจำหน่าย 


โอกาสนี้แหละที่ทำให้มุมมองเรื่องการฝึกอบรมของผม “เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง” เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเข้าใจว่า “Training & Development” มันมีความแตกต่างจากคำว่า Training และการ สอนงาน อย่างไร


นับจากวันที่เป็นติวเตอร์ สอนหนังสือให้กับเด็กประถมและเด็กมัธยมในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาและช่วงที่เรียนจบใหม่ๆ ก็ยังคงรับงานสอนหนังสือเป็นงานเสริม การสอนงานให้กับทีมช่างในแผนกซ่อมบำรุง การรับเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัย สู่การเป็นผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมบริษัทรถยนต์ ที่วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย และปัจจุบันกับตำแหน่งผู้จัดการแผนกฝึกอบรมให้กับผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลให้กับประเทศในทวีปเอเชียเกือบ 20 ประเทศ 

ผมจึงอยากแชร์ข้อคิดที่ผมได้เรียนรู้และปฏิบัติ มาเกือบ 20 ปีให้กับทุกๆท่านที่อ่านบทความนี้อยู่ได้ร่วมรับรู้ใน Passion ด้านงานฝึกอบรมและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน!

ได้เห็นมุมมองที่เชื่อว่าการฝึกอบรมที่ผ่านการวิเคราะห์และพัฒนามาอย่างเหมาะสมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างหนึ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไปนะครับ

Created date : 21-10-2015
Updated date : 21-10-2015
กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : The Labor Man

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles