[article] คิดสร้างสรรค์ อย่างมีไอเดีย

 
 
 
ระบวนการคิดของ "สมอง"...ซึ่งสามารถคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่
       เมื่อ "สมอง"...สามารถประยุกต์ทฤษฎีหรือปฏิบัติได้อย่างรอบคอบ ถูกต้องจนนำไปสู่การคิดค้นและนวัตกรรม
 
วิธีคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์อย่างมีไอเดียแบบเฉพาะตัว

          ธรรมชาติได้กำหนดการใช้งานสมอง  [2  ซีก]
*ซีกซ้าย มีหน้าที่เกี่ยวกับการ คำนวณ ค้นหาเหตุผล การวิเคราะห์
*ซีกขวา มีหน้าที่เกี่ยวกับ ศิลปะ  จังหวะ  ดนตรี  สีสันและการจัดระเบียบความคิด 
 

       
       เเละเมื่อ สมอง สองซีกใช้งานไม่เท่ากัน ดังนั้นวันนี้ ทางทีมงาน
Pantae.com มี  "10 เคล็ดลับวิธีการคิดนอกกรอบ" เพื่ออาจช่วยให้หลายคนได้พบว่าเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์  นั้นเป็นสิ่งที่เรียนรู้และฝึกฝนได้สำหรับทุกคน

          1. สลัดความคิดครอบงำ ไม่จำกัดความคิดไว้กับไว้กับความเคยชินเก่าๆ ไม่ตีกรอบความคิดผู้อื่นหรือคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ 

          
2. ฝึกความคิดอย่างรอบด้าน
          * ไม่ยึดติดแนวความคิดด้านเดียว
         
* พยายามใช้ความคิดรอบด้าน
         
* ฝึกตั้งคำถามและหาเหตุผล
         
* คิดอย่างเป็นระบบและหาเหตุผลเปรีบเทียบ
         
* มองหลายมิติเพื่อค้นหาความจริง
 

 
          3. คิดแง่บวก คือ ความคิดใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ ทัศนคติใหม่ ๆ ความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ผลลัพท์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน เช่น ดนตรี การแสดง วรรณกรรม ละคร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางเทคนิค บางครั้งความคิดสร้างสรรค์ก็มองไม่เห็นชัดเจน เช่น การตั้งคำถามบางอย่างที่ช่วยขยายกรอบของแนวคิดซึ่งให้คำตอบบางอย่าง หรือการมองโลกหรือปัญหาในแนวนอกกรอบ

          
4. พยายามสร้างโอกาสแห่งความบังเอิญ คือ บางสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยอาจจะเป็นคำตอบต่อปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็นการจุดประกายใหม่ๆที่ผิดแผกแตกต่างจากเดิม  ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 

 
          5. การตั้งคำถาม  อะไรที่ทำให้คนอื่นทำแล้วแต่เรายังไม่ได้ทำ เราทำได้ไหม  ทำอย่างไร  หรือต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

          
6. ฝึกความเป็นคนช่างสังเกตจดจำ การสั่งสมประสบการณ์และกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่  พยายามเรียนรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจนั้นให้มากที่สุด
 
 
 
         7. ฝึกการระดมพลังสมอง โดยยึดมั่นในหัวใจนักปราชญ์ ได้แก่ ฟัง คิด ถาม เขียน

         
 8. บ่มฟัก เมื่อใดที่มีปัญหาหรือยังหาคำตอบไม่ได้  หลังจากที่ได้พยายามคิดหนักสุดๆ จึงค่อยหยุดคิดแล้วปล่อยวาง  จากนั้น 2-3 วันค่อยกลับมาคิดปัญหานั้นใหม่
 

 
          9. ตัดแต่ง ทบทวนความคิดและคัดสิ่งที่ไม่ได้ผลออกมาแก้ไขเพิ่มเติม  ปรับเปลี่ยนจนได้ความคิดที่ดีที่สุด

          
10. ไม่ย้ำรอยอยู่แต่ความสำเร็จเดิม เช่น  การกระทำทุกอย่างเมื่อเห็นว่าดี  ประสบความสำเร็จแล้ว  ต่อไปควรจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีการใหม่ ขึ้นอยู่กับความพยายาม

       "ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์" นี้เป็นความคิดใหม่ผสมผสานประสบการณ์
ความสามารถทางสมองของเเต่ละบุคคลอาจคิดได้หลายทิศหลายทาง หรือคิดได้หลายคำตอบนั้นเอง 
กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : Pantae Reporter
บทความโดยทีมงาน พันธุ์แท้.com

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles