[article] คำบอกเล่าจากสภาหอการค้าไทย… กับความร่วมมือปราบปรามภัยแล้ง ที่ทุกคนต้องตระหนัก [[ตอนที่ 2]] โดยคุณกาญจนา ไทยชน

 
 
 

  “ ในช่วงนี้มีการรณรงค์เกี่ยวกับวิกฤติภัยแล้ง ทุกคนคงทราบภาวะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจึงเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำมากขึ้น ทางสภาหอการค้ามีความเห็นว่าจะทำยังไงให้ประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะในครัวเรือน  เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำให้มีการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า ซึ่งในส่วนของสภาหอการค้าไทยจะมอนิเตอร์การใช้น้ำจากเปรียบเทียบกันแต่ละเดือนว่าบิลค่าน้ำกับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่  จะมอนิเตอร์ว่ามีการลดลงไหมอย่างมีนัยยะสำคัญ  ถึงแม้ว่าในครัวเรือนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมีไม่มากก็ตาม แต่เป็นจิตสำนึกที่สามารถช่วยประชาชนที่เป็นภาคเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำท่วมหรือภัยแล้ง กลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก ”

    นี้คือคำกล่าวจากคุณกาญจนา ไทยชน ผู้อำนวยการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย ที่เป็นภาคส่วนในการดำเนินการรณรงค์และผลักดันการฝ่าวิกฤติภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี
 

    และนี่คือบทสนทนาระหว่างทีมงานพันธุ์แท้และคุณกาญจนา ที่ต้องการถ่ายทอดสู่ประชาชนทุกคนเพื่อการมีส่วนร่วมในการเยียวยาวิกฤตนี้ที่มีต่อกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ

Turn Jetrider : ความต้องการจริงๆคือ อยากให้ประชาชนมีสำนึกในการประหยัดน้ำตลอดเวลา?
คุณกาญจนา : ใช่ค่ะ ใช้น้ำอย่างประหยัดให้เห็นว่า น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาก็หมดไปได้ ทำอย่างไรที่เราจะใช้ให้ได้ยั่งยืน
 
Turn Jetrider : ณ ตอนนี้ที่หอการค้าไทยกำลังมอนิเตอร์อยู่มีมาตรการอย่างไรให้คนในองค์กรช่วยกันประหยัด?
คุณกาญจนา : เรามีการรณรงค์ด้วยโปรสเตอร์ติดตามทางเดินของออฟฟิตและในลิฟท์ แต่ไม่ใช่เฉพาะการประหยัดน้ำอย่างเดียว จะรวมถึงการประหยัดไฟด้วย ควบคู่กันไป และต่อมาจะให้ทางบัญชีดูค่าใช่จ่ายค่าน้ำค่าไฟควบคู่กันไปด้วย
 

Turn Jetrider : ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้ามีตัวเลขให้คนได้เห็นว่า เมื่อประหยัดแล้วสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้เท่าไหร่ และเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
คุณกาญจนา : 
   ในครัวเรือนอาจจะเห็นผลมาก อาจจะลดได้ 50 บาท 100 บาทต่อเดือน แต่ถ้าลองรวมเป็นปีแล้วจะได้เท่าไร? 10 ปีเท่าไหร่? ให้คำนึงถึงเกษตรกรผู้ที่ต้องแบกภาระแทนพวกเราด้วย …พอถึงหน้าแล้งห้ามก็ปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก พอน้ำท่วมก็ต้องหยุดไปก่อนอย่าพึ่งทำนา …ต้องเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา คนเมืองไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่ต้องคำนึงถึงทั้งประเทศ อย่าให้คนหนึ่งทุกข์ อีกคนหนึ่งสุข 
    การทำสิ่งเหล่านี้ต้องทำแบบต่อเนื่องและยั่งยืนเหมือนสมัยก่อน ที่เป็นเรื่องของขยะมีตาวิเศษ ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ก็เช่นเดียวกัน การรณรงค์ต้องทำอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากปีนี้เกิดขึ้น ปีหน้าอาจจะเกิดอีก ต้องสร้างจิตรสำนึกทุกคนให้เข้าใจ  ในเวลาเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่าสถานะเป็นอย่างไรแล้ว ซึ่งทุกคนจะได้ทราบและจะได้ทำตัวได้ถูกต้องมากขึ้นด้วยค่ะ

 
    ทั้งนี้คุณกาญจนายังบอกว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการปักหมุดสำหรับการรณรงค์รักษาทรัพยากรน้ำต่อไป เพื่อแก้ไขผลกระทบระยะยาวทั้ง ภัยแล้วหรือภัยน้ำท่วม ที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป อันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับภาคเกษตรกรที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ และทวีความเสียหายไปทุกภาคส่วนของประเทศมากขึ้น

    ทีมงานพันธุ์แท้หวังว่าตัวเราเองและการช่วยเหลือของพี่น้องชาวไทยจะช่วยระงับภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีนี้หรือปีถัดๆไปได้ ขอให้เราตระหนักในทรัพยากรที่เราต้องดูแลร่วมกันทั้งประเทศ
    คำกล่าวที่ว่า “ประหยัดไว้เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป” คงจะช้าไปเสียแล้ว เพราะวิกฤตมาเร็วกว่าที่คิด ไม่ทันได้ถึงรุ่นถัดไป รุ่นเราก็ต้องช่วยพาไปให้รอดเสียก่อนค่ะ

    ขอบคุณคุณกาญจนา ไทยชน ผู้อำนวยการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


สัมภาษณ์โดย : TurnJetrider ติดตามแฟนเพจ
เรียบเรียงข้อมูลโดย : VarinTheTale ติดตามแฟนเพจ

 
 
กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : Pantae Team

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles