[article] Content Marketing: กลยุทธ์แรง ๆ สำหรับการตลาดดิจิตอลที่ผู้ประกอบการ SME ไม่ควรละเลย

 
 
 
มาเริ่มทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างแท้จริงกับ Digital Marketing

ตอนที่ 4: Content Marketing: กลยุทธ์แรง ๆ สำหรับการตลาดดิจิตอลที่ผู้ประกอบการ SME ไม่ควรละเลย


กระแสของการทำการตลาดบนโลกออนไลน์นั้นมีความรุนแรงเข้มข้นขึ้นอยู่ทุกขณะ มีการนำเสนอเทคนิคหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่นำมาใช้บนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยเริ่มตั้งแต่การให้ความสำคัญกับข้อความหรือเนื้อหาที่จะใช้ในการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิตอล   ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทำการตลาดโดยอาศัยกลยุทธ์ที่เรียกว่า  Content Marketing Strategy   เป็นหลักการทำการตลาดดิจิตอลโดยอาศัยการถ่ายทอด  “เนื้อหา”   “ข้อความ”  หรือ  “Content”  ที่มีคุณค่า เน้นใจความสำคัญสู่กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนั่นเอง โดยความสำคัญหลัก ๆ ของกลยุทธ์ Content Marketing  อยู่ที่การสร้างคุณค่าของ Key message นั้น ๆ ให้โดนใจสู่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  เพื่ออาศัยเป็นช่องทางในการสื่อสารหรือการร่วมแบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์ผ่าน Content เดียวกัน ซึ่งสามารถสร้างการบอกต่อและความประทับใจมากกว่าการสื่อสารทางการตลาดแบบดั้งเดิมที่ใช้กันทั่วไป

 
ถ้าเราอาศัยว่า การสร้างคุณค่าของ Content ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายแล้ว เรายังจะต้องพิจารณาประเด็นในการเลือกใช้ประเภทของสื่อที่ใช้สำหรับถ่ายทอด Content ด้วย ปัจจุบันสามารถแบ่งได้หลากหลายประเภทได้แก่

  • Content ประเภทบทความ อาจจะเป็นการเล่าเรื่อง การพรรณนาในลักษณะ Storytelling หรือการเขียนอธิบายคุณลักษณะสินค้าหรือบริการบนช่องทางการสื่อสารทางการตลาด เช่น การโพสต์บนเว็บบอร์ด ข้อความทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, หรือ บน LINE เป็นต้น
 
  • Content ประเภท Rich media รวมถึง Infographic ต่าง ๆ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องเสียเวลามานั่งอ่านบทความหรือข้อความนั้น ๆ แต่อาศัยภาพกราฟิกเป็นตัวแทนในการสื่อสารความหมายแทน
 
  • Content ประเภท Streaming media เช่น วีดีโอคลิป หรือสตรีมมิ่งคอนเทนต์ทางภาพและเสียง  ที่ในบางจังหวะ สามารถทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวของสินค้าหรือบริการได้ดีกว่า Content ประเภทบทความหรือ Infographic เป็นอย่างมาก
 
  • Content ประเภท Viral หรือการสร้างกระแสเพื่อให้เกิดการบอกต่อ หรือการเล่าเรื่องต่อในสังคม ซึ่งสามารถให้เกิดกระแสความนิยมของสินค้าหรือบริการขึ้นมาในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
และอื่น ๆ...  เป็นต้น


นอกจากการเลือกใช้ประเภทของสื่อที่ใช้สำหรับถ่ายทอด Content ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ และกลุ่มเป้าหมายแล้ว นักกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลและผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ยังต้องให้ความสำคัญกับเทคนิคการสร้างเนื้อหาเพื่อสร้างมูลค่าของ Content ให้เหมาะสม จับประเด็นให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความต่อเนื่องในการถ่ายทอด Content ผ่านเรื่องราวการเล่าประวัติความเป็นมา (Journey) ด้วย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือ Target audience ติดตาม Content ของเราจนจบเพื่อก้าวสู่ขั้นตอนต่อไปของการค้นหาสินค้าหรือบริการของเราเช่นกัน

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้เขียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารดิจิตอลเอเจนซี่รายหนึ่ง คุณคมสันต์ อัศวานุชิต ที่ได้ใช้หลักกลยุทธ์การทำการตลาดดิจิตอลแบบ Content marketing มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแบรนด์ต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่ถูกใจผู้เขียนเป็นอย่างมากคือ คุณคมสันต์ ได้อธิบายหัวใจหลักของการเข้าถึงกลยุทธ์นี้โดยการใช้ Marketing 3.0 คือการสร้าง Content ที่มีส่วนผสมของจิตวิญญาณ (Spiritual) ในการเล่าเรื่องของสินค้าหรือบริการผ่านสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอด Content  

ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นให้ Target audience มีส่วนร่วมใน Content อีกทั้งยังกระตุ้นการแบ่งปันหรือแชร์ Content ดังกล่าวอีกด้วย  ผู้เขียนมองว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดใหม่ ๆ บนโลกออนไลน์ และเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เพราะจะทำให้การเล่าเรื่องผ่าน Content มีชีวิตและสร้างความน่าสนใจ ชวนให้ติดตามมากกว่าการอ่านหรือรับชมสื่อการตลาดทั่ว ๆ ไปนั่นเอง โดยหลักการนี้ ผู้ประกอบการ SME ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณทางการตลาดอีกด้วย
 

Att Digifast
กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : Att Digifast
ผู้เขียนมีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรม IT และ Telecom ในประเทศและแถบภูมิภาคอาเซียนมากว่า 15 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านวิเคราะห์และที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี กลยุทธ์ แนวโน้มเทคโนโลยี การเข้าถึงตลาด ( Go-to-Market) และที่ปรึกษาการเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจโดยใช้ "ICT" เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles