[article] เรื่องเล่า ฯ ตอนที่ 4 จงเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 
 
 
“การทำตัวเป็นน้ำที่เต็มแก้วก็แย่แล้ว แต่การเป็นแก้วคว่ำนั้น แย่ยิ่งกว่า”
 
จากการที่อยู่ในแวดวง งานฝึกอบรมและการได้พบเจอผู้คนมากมายทั้งในที่ทำงาน คนรู้จักรอบตัวหรือบุคคลที่ผมต้องคุยด้วยเพื่อทำธุรกิจร่วมกัน กลุ่มคนที่ผมมองว่ามีลักษณะนิสัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ที่สุดคือกลุ่มที่ผมขอเรียกว่า นิสัยแบบ “แก้วคว่ำ” 
 
คนประเภทนี้มักไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นและความรู้ใหม่ๆจากผู้อื่น และคิดว่าสิ่งที่ตนคิดและรู้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุด ซึ่งคนในกลุ่มนี้ จะมีทั้งคนที่เก่งจริงๆ และคนที่คิดว่าตัวเองเก่ง ซึ่งอุปนิสัยเหล่านี้ หากอยู่ในห้องเรียน หรือห้องสัมนา สิ่งแรกผู้บรรยายจะต้องทำคือการละลายพฤติกรรม หรือละลายกำแพงที่ปิดกั้นไม่ยอมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆนั่นเอง
 
คนเก่งหลายๆคนที่ผมได้รู้จัก มักจะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเอง “ไม่รู้” อะไรและพยายามเรียนรู้และพัฒนาในสิ่งนั้นๆเพื่อให้เก่งขึ้น ซึ่งคนประเภทแก้วคว่ำนั้น มักจะไม่รู้ ว่าตนเอง “ไม่รู้” อะไร
 
อย่างไรก็ตาม เราทุกคนสามารถฝึกที่จะเปิดใจที่จะเรียนรู้ได้ เรื่องเหล่านี้ต้องรักษาความสมดุลให้ดี  การเปิดใจที่จะเรียนรู้ เป็นคุณสมบัติหนึ่งของคนที่พร้อมจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จต่อๆไปในอนาคต มาฝึกการ “เปิดใจที่จะเรียนรู้” กันเยอะๆ นะครับ
Created date : 24-11-2015
Updated date : 24-11-2015
  • TAGS  
กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : The Labor Man

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles