[article] เครื่องมือพื้นฐานของการตลาดดิจิตอล (การตลาดออนไลน์) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

 
 
 
ตอนที่ 2: เครื่องมือพื้นฐานของการตลาดดิจิตอล (การตลาดออนไลน์) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

คงเป็นเรื่องปรกติไปแล้วที่นักการตลาดในยุคดิจิตอลจะให้ความสำคัญกับเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้เพื่อการส่งเสริมให้ช่องทางทางการตลาดดิจิตอลประสบผลสำเร็จตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ อาจจะปรากฏให้เห็นได้ในรูปแบบของช่องทาง (Channels) หรือการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นภายในแพลตฟอร์ม ที่ที่แตกต่างกัน  แต่ถ้าจะเน้นคำว่า “
เครื่องมือ” หลักที่สำคัญในการผลักดันให้การทำตลาดดิจิตอลมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนั้น ก็คงจะต้องมานั่งวางกลยุทธ์หรือยุทธวิธีและให้น้ำหนักกับการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้นเป็นลำดับแรก ๆ
 
ดังนั้น ในการวางแผนกลยุทธ์ในการทำตลาดดิจิตอลแล้ว “เครื่องมือ” และ “ช่องทางการสื่อสาร” จะต้องไปด้วยกัน เราสามารถแบ่งกลุ่มเครื่องมืออันทรงพลัง (ตาม Channels) ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันได้ดังต่อไปนี้

 
  • กลุ่ม Search และ Optimization หมายถึงเครื่องมือที่ช่วยให้การสืบค้นข้อมูลหรือเนื้อหาให้ตรงกับที่เราต้องการอย่างทรงประสิทธิภาพ โดยให้การสืบค้นนั้นเข้ามาอยู่ในอันดับแรก ๆ เหนือคู่แข่งในตลาด ปัจจุบันเครื่องมือในกลุ่มนี้ยังแยกย่อยลงไปอีก เช่น ประเภท Free Search (อาทิ keyword search เป็นต้น) และ Paid Search (อาทิ Pay-Per-Click เป็นต้น) เรามักจะคุ้นเคยกันดีในชื่อ SEO กับ SEM นั่นเอง
 
  • Email marketing  เป็นเครื่องมือที่โบราณแต่ใช้ได้ผล เครื่องมือในกลุ่มนี้รู้จักกันดีในชื่อ Email Direct Marketing-EDM หรือระบบการส่งข้อความโฆษณาประสัมพันธ์ผ่านระบบอีเมลแบบ “ส่งตรง” ถึงรายชื่อเป้าหมาย เป็นหนึ่งในช่องทางการทำการตลาดออนไลน์อย่างหนึ่ง เนื่องจากสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ก็ได้ ขยายฐานลูกค้าได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง หรือใช้เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน เครื่องมือประเภทนี้ดูเหมือนจะใช้งานง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่จะให้เครื่องมือประเภทนี้ได้ผล (หมายถึง เกิดการปฏิสัมพันธ์ทั้ง 2 ทางและต้องมั่นใจว่า EDM ฉบับนั้นจะไม่ถูกย้ายลงไปในถังขยะหรือถูกบล็อกเสียก่อนโดยไม่ผ่านขั้นตอนการยกเลิกอีเมล (Unsubscribe) ) จะต้องอาศัยการวางกลยุทธ์ที่ค่อนข้างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งอีเมลไปยังเป้าหมาย การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย การลำดับความสำคัญของกลุ่มการส่ง การบริหารเมื่อมีข้อความตอบกลับผ่าน CTA link แม้กระทั่งการเลือก Host ในการปล่อย EDM ว่ามีประสิทธิภาพ อัตราการถูกบล็อกจากปลายทางน้อย เป็นต้น
   
  •  Remarketing tool หรือ Retargeting เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการทำการตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้สินค้าและบริการเหล่านั้นอยู่แต่เดิมแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการกระตุ้นและย้ำเตือนว่า ข้อความทางการตลาดหรือแบรนด์นั้นยังคงมีตัวตนอยู่ (...ไม่ต่างจากการตื้อลูกค้านั่นเอง) เพื่อประโยชน์ในการแนะนำสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งช่วยในการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายนั้นมีโอกาสในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเราสูงขึ้นนั่นเอง ตัวอย่างง่าย ๆ ที่เราพบได้ทั่วไปก็คือ การที่เราเข้าเว็บไซต์ใด ๆ เพื่อเยี่ยมชมสินค้าและบริการ แต่ยังไม่ได้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการตัวนั้น  หลังจากนั้นเว็บไซต์ที่ว่านี้อาจจะส่งสคริปบางอย่างที่ระบุว่าเราเคยเลือกชมสินค้าในหมวดใดอยู่และมีความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งในครั้งต่อไปที่เราได้เยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นอีก ระบบจะแสดงผลโดยการนำเสนอประเภทของสินค้านั้นขึ้นมาให้เราชมเป็นอันดับแรก ๆ หรือแม้กระทั่งเราไปเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น แต่ก็อาจจะมีโฆษณาของสินค้าหรือบริการประเภทนั้น ๆ ปรากฏมาให้เราพบเห็นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อก็เป็นได้
 
  •  กลุ่ม Social media tool(s) จัดเป็นกลุ่มเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งมีหลายแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Twitter, Instagram, หรือ Pinterest เป็นต้น เนื่องจากโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักที่ผู้ชม กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า  เข้าถึงเองอย่างเต็มใจ ดังนั้นจึงมีเครื่องมือในการบริหารจัดการช่องทางเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายในตลาด ไม่ว่าจะเป็นการช่วยบริหารคอนเทนต์ให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ความเห็นและประเภทของกลุ่มลูกค้า เครื่องมือในกาช่วยสร้างแคมเปญจน์ทางการตลาด เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระบบการลงโฆษณากับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนั้น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ Retargeting นั่นเอง เครื่องมือในกลุ่มนี้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ Free Social media tools (ฟรี) และ Paid Social media tools (เสียเงิน)
 
  •    Social media analytics / Website analytic tools หรือเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าเพจหรือโซเชียลเพจของเรา วิเคราะห์ความเห็นของผู้เข้าชม ติดตามพฤติกรรมการสืบค้น หน้าเพจหรือข้อความที่ถูกแสดงผลซ้ำ ๆ  เฝ้าดูและติดตามว่าเนื้อหาของเรามีการแชร์หรือถูกอ้างถึงแล้วกี่ครั้งภายในช่วงระยะเวลาที่กำลังทำการตลาดหรือกำลังออกแคมเปญจน์นั้นอยู่   ขอยกตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมและมีการงานค่อนข้างแพร่หลาย ได้แก่ Google Analytics และ Adobe Analytics เป็นต้น

        เครื่องมือทางการตลาดดิจิตอลตัวอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยม (มีใช้งานอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ค่อยได้รับความสนใจในบ้านเราสักเท่าไหร่) ได้แก่ Affiliate marketing tools, Content marketing tool, Live chat ในรูปแบบ Instant messaging ที่เป็นช่องทางการพูดคุยแบบออนไลน์เพื่อสื่อสารทางการตลาดและรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
 
กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : Att Digifast
ผู้เขียนมีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรม IT และ Telecom ในประเทศและแถบภูมิภาคอาเซียนมากว่า 15 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านวิเคราะห์และที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี กลยุทธ์ แนวโน้มเทคโนโลยี การเข้าถึงตลาด ( Go-to-Market) และที่ปรึกษาการเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจโดยใช้ "ICT" เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles