[article] เรื่องเล่าฯ ตอนที่ 2 "มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตซึ่งพัฒนาได้ จากความรู้ที่สืบต่อกันมา"

 
 
 

     “ผมมีความเชื่อว่าคนเราทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปในแนวทางที่ดีขึ้นได้ การเรียนหรือการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้น”

     หากลองมองย้อนกลับไป ณ วันแรกที่เราเกิด เปรียบเทียบกับปัจจุบัน ลองทบทวนดูสิครับว่าวันนี้เราสามารถทำอะไรที่เราทำไม่ได้ในวันแรกที่เราลืมตาขึ้นมาดูโลกได้บ้าง ?       เราต้องหัดนั่ง หัดเดิน หัดพูด เริ่มหัดเขียนหนังสือ นับเลข สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการเรียนรู้ การมีผู้อื่นสอนให้ทั้งสิ้น ซึ่งจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับ เป็นข้อพิสูจน์ที่จัดเจนว่า มนุษย์อย่างเราๆ สามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการ เชิงพฤติกรรมและความคิดได้ผ่านการสอนโดยบุคคลอื่น

     มีนักวิชาการมากมายที่สร้างและสรุปทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) เช่น Bloom’s Taxonomy, Mayor, Tylor ซึ่งหากคุณมีความสนใจเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง ก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ เนื้อหาในตอนนี้ของผม คงจะไม่ได้ลงลึกไปในระดับวิชาการขนาดนั้น แต่ผมอยากให้ทุกคนเชื่อในเรื่องที่ว่า มนุษย์เราสามารถพัฒนาและเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จากการเรียนรู้ ซึ่งตรงนี้ล่ะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ของนักพัฒนาองค์กร

    
ความจริงแล้วจุดเริ่มต้นในการพัฒนาที่ดีที่สุดคือ ต้องรู้ว่าเราต้องการพัฒนาในด้านใด องค์กรของเรายังขาดความรู้ในเรื่องไหนเพื่อเราจะได้เติมเต็มช่องว่างนั้นได้ ซึ่งตรงนี้ล่ะครับเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกๆที่นักวางแผนการพัฒนาองค์กรจะต้องนึกถึง การสร้างคำถามที่ว่า เราจะต้องพัฒนาด้านไหน ก็จะต้องเชื่อมโยงว่า ทักษะหรือความรู้ที่สำคัญที่จะทำให้พนักงานแต่ละตำแหน่งทำงานได้คืออะไร ถ้าเราพูดถึงองค์กรขนาดเล็กๆ เช่นระดับ SME หรือร้านขายของ ทักษะหลักๆที่ต้องการอาจจะไม่ลึกและมีรายละเอียดมากนัก เช่น ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านขายขนมหวาน ซึ่งมีสาขาอยู่ 5 สาขาทั่วกรุงเทพ บุคคลสำคัญของคุณก็คือพนักงานขายของหน้าร้าน ทุกคนต่างอยากได้พนักงานขายที่เก่ง พูดจาดี เพื่อจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและสามารถเพิ่มยอดขายได้


     ถ้าคุณลองพิจารณาจะพัฒนาสาขาทั้ง 5 ให้สร้างยอดขายได้ดีขึ้นคุณก็ต้องเริ่มพิจารณาถึงทักษะสำคัญที่พนักงานขายของคุณจะต้องมี เช่น รู้จักขนมที่ขายเป็นอย่างนี้ (Product Knowledge) มีทักษะด้านการขายการพูดจากับลูกค้า( Selling Skill) แต่ถ้าคุณมองให้ลึกลงไปอีกอาจจะมองว่าพนักงานขายต้องมีทักษะด้านการตลาด (Marketing Skill) เพื่อจะเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าและร้านของเราในพื้นที่ต่างๆที่อาจมีความต้องการบางอย่างที่แตกต่างกัน

    
ระดับความรู้ต่างๆเหล่านี้สำหรับพนักงานสามารถสร้างและพัฒนาได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของ ว่าต้องการให้พนักงานขายของตนมีความรู้ไปถึงขั้นไหน ผมขอแนะนำว่า เจ้าของกิจการที่ดีจะต้องพัฒนาทักษะด้านการสร้างคนของตนเองขั้นพื้นฐานขึ้นมาด้วย (ถ้าบริษัทหรือองค์กรของคุณไม่ใหญ่พอถึงขนาดที่จะต้องจ้าง พนักงานในตำแหน่ง HRD)  ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาได้ นี่แหละ หากคุณสามารถวางแผนพัฒนาพนักงานเหล่านั้นให้มีความสามารถที่เพิ่มขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรของคุณ

    
สำหรับบทความในบทต่อไปผมจะพูดถึงหลักการพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาบุคคล ว่ามีแนวคิดอะไรบ้างที่นักพัฒนาบุคคลควรคำนึงถึงเพื่อสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม

Created date : 24-10-2015
Updated date : 24-10-2015
กดติดตามกัน เพื่อรับเรื่องราวดีๆ
Post by : The Labor Man

- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles