ชื่อ อิ๊น ค่ะ

 

การศึกษา

ป.ตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

อาชีพ

อาจารย์สอนในคริสตจักร (โบสถ์คริสต์)

 

Life Style

อิ๊น เป็นคนที่รักในการดูหนัง รักในการอ่านหนังสือ รักในการหาสิ่งดีๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตทั้งให้กับตัวเองและผู้อื่น

 


" Life Style "

อิ๊น เป็นคนที่รักในการดูหนัง รักในการอ่านหนังสือ รักในการหาสิ่งดีๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตทั้งให้กับตัวเองและผู้อื่น